7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 17.c Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 29 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 352 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 667 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
145 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.145/2014

Hlasovania:

Názov
0020.pdf