7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 17.f Zrušenie uznesení Z KSK č.38/2014,č.39/2014,č.41/2014 a zmena uznesení Z KSK č.499/2012,č.592/2013,č.619/2013,č.616/2013,č.33/2014,34/2014,č.37/2014 a 80/2014,týkajúcich sa spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva nehnuteľností na základe OVS a podmienok OVS

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 53 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 349 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 937 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 837 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 799 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 2243 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 863 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 906 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 731 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1248 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 347 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 431 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
148 Zrušenie uznesenia č. 38/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 499/2012 zo dňa 22. októbra 2012 – Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kráľovský Chlmec na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.148/2014
149 Zrušenie uznesenia č.39/2014 zo dňa 24.februára 2014 a zmena uznesenia č.592/2013 zo dňa 24.júna 2013–Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.149/2014
150 Zrušenie uznesenia č. 41/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.150/2014
151 Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.151/2014
152 Zmena uznesenia č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.152/2014
153 Zmena uznesenia č. 34/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.153/2014
154 Zmena uznesenia č.37/2014–Zmena uznesenia č.417/2012 zo dňa 16.apríla 2012–Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.154/2014
155 Zmena uznesenia č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.155/2014

Hlasovania:

Názov
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf