7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie pogramu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
128 Schválenie pogramu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.128/2014

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf