8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 12 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 57 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 30 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
170 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.170/2014

Hlasovania:

Názov
0020.pdf