8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 9 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č.1/2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 135 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 130 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 241 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
167 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č.1/2014 Uznesenie č.167/2014

Hlasovania:

Názov
0016.pdf