8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 13 Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 121 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 177 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 2241 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 338 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
171 Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP Uznesenie č.171/2014

Hlasovania:

Názov
0021.pdf