8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 17 Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 120 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 111 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 143 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
175 Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.175/2014

Hlasovania:

Názov
0025.pdf