8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 5.b Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 18 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 35 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 12 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
163 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.163/2014

Hlasovania:

Názov
0010.pdf