8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 19.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 36 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 258 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 436 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
183 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.183/2014

Hlasovania:

Názov
0034.pdf