8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 19.b Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 124 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 186 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
178 Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.178/2014

Hlasovania:

Názov
0029.pdf