8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 3.a Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
160 Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.160/2014

Hlasovania:

Názov
0007.pdf