8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 19 Majetkové veci

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania