9-2015 Dátum konania 16. 2. 2015 10:00

9-2015

Bod č. 7 Informatívna správa o operačných programoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 vo väzbe na rozvojové potreby miest a obcí Košického kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 17 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 211 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
193 Informatívna správa o operačných programoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 vo väzbe na rozvojové potreby miest a obcí Košického kraja Uznesenie č.193/2015

Hlasovania:

Názov
0014.pdf