9-2015 Dátum konania 16. 2. 2015 10:00

9-2015

Bod č. 6 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 141 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 209 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
190 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Revitalizácia depozitáraVýchodoslovenského múzea v Košiciach-Šaci" Uznesenie č.190/2015
191 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Reg.operačný program, prioritná os 3-Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovn.ruchu-Rekonštrukcia hosp.budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkč.kultúrny objekt" Uznesenie č.191/2015
192 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne" Uznesenie č.192/2015

Hlasovania:

Názov
0011.pdf
0012.pdf
0013.pdf