9-2015 Dátum konania 16. 2. 2015 10:00

9-2015

Bod č. 4.b Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 205 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 15 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 16 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
188 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.188/2015

Hlasovania:

Názov
0008.pdf