10-2015 Dátum konania 20. 4. 2015 09:00

10-2015

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
200 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.200/2015

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf