10-2015 Dátum konania 20. 4. 2015 09:00

10-2015

Bod č. 12 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 154 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
210 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.210/2015

Hlasovania:

Názov
0012.pdf