10-2015 Dátum konania 20. 4. 2015 09:00

10-2015

Bod č. 14 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 130 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
212 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky Uznesenie č.212/2015

Hlasovania:

Názov
0014.pdf
0015.pdf