10-2015 Dátum konania 20. 4. 2015 09:00

10-2015

Bod č. 7 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v KSK - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 35 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 46 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 41 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 42 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
205 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v Košickom samosprávnom kraji-poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN Košického samospráveho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.205/2015

Hlasovania:

Názov
0007.pdf