10-2015 Dátum konania 20. 4. 2015 09:00

10-2015

Bod č. 17.a Spôsob prevodu a prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v k. ú. Spišské Vlachy na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 37 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 303 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 432 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 406 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
215 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v k. ú. Spišské Vlachy na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.215/2015

Hlasovania:

Názov
0018.pdf