11-2015 Dátum konania 15. 6. 2015 09:00

11-2015

Bod č. 11 Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 120 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 134 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 360 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 184 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 147 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 143 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 121 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 252 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 263 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
227 Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji Uznesenie č.227/2015

Hlasovania:

Názov
0010.pdf