11-2015 Dátum konania 15. 6. 2015 09:00

11-2015

Bod č. 8 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2013/2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 135 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 6992 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
225 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2013/2014 Uznesenie č.225/2015

Hlasovania:

Názov
0008.pdf