11-2015 Dátum konania 15. 6. 2015 09:00

11-2015

Bod č. 10 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 196 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 343 Kb Dôvodová správa
Iny 839 Kb Iny
Príloha Materiálu 1166 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
226 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015 Uznesenie č.226/2015

Hlasovania:

Názov
0009.pdf