11-2015 Dátum konania 15. 6. 2015 09:00

11-2015

Bod č. 17.d Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe OVS a podmienky OVS

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 24 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 403 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 2207 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
236 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.236/2015

Hlasovania:

Názov
0019.pdf