11-2015 Dátum konania 15. 6. 2015 09:00

11-2015

Bod č. 17.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 37 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 267 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 628 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 567 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
238 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.238/2015

Hlasovania:

Názov
0021.pdf