11-2015 Dátum konania 15. 6. 2015 09:00

11-2015

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 11. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
219 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.219/2015

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf