11-2015 Dátum konania 15. 6. 2015 09:00

11-2015

Bod č. 9 Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 20 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 35 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania