12-2015 Dátum konania 24. 8. 2015 09:00

12-2015

Bod č. 12.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1472 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
251 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014 Uznesenie č.251/2015

Hlasovania:

Názov
0013.pdf