12-2015 Dátum konania 24. 8. 2015 09:00

12-2015

Bod č. 9 Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
248 Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.248/2015

Hlasovania:

Názov
0010.pdf