12-2015 Dátum konania 24. 8. 2015 09:00

12-2015

Bod č. 17.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.2 361 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 740 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
260 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.260/2015

Hlasovania:

Názov
0022.pdf