12-2015 Dátum konania 24. 8. 2015 09:00

12-2015

Bod č. 17.h Zrušenie uzn. Zastupiteľstva KSK č.149/2014,č.152/2014,č.155/2014 a zmena uzn. Zastupiteľstva KSK č.592/2013,č.33/2014, č.79/2014, č.80/2014, č.146/2014 a č.183/2014 týkajúcich sa spôsobu prevodu a prevodu vlastn. nehnuteľ. na základe OVS a podmienok OVS

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 46 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 402 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 349 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 347 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 777 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.5 854 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.6 934 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.7 1231 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.8 778 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.9 722 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
264 Zrušenie uzn. č. 149/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 592/2013 zo dňa 24. júna 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.264/2015
265 Zrušenie uzn. č. 152/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.265/2015
266 Zrušenie uzn. č. 155/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.266/2015
267 Zmena uznesenia č.79/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.267/2015
268 Zmena uzn. č. 146/2014 zo dňa 13. októbra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.268/2015
269 Zmena uzn. č. 183/2014 zo dňa 15. decembra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.269/2015

Hlasovania:

Názov
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf
0031.pdf