13-2015 Dátum konania 19. 10. 2015 09:00

13-2015

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 13. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
270 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.270/2015

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf