13-2015 Dátum konania 19. 10. 2015 09:00

13-2015

Bod č. 5 Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej pomoci ELENA

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 62 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 69 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 43 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 453 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
273 Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej pomoci ELENA Uznesenie č.273/2015

Hlasovania:

Názov
0005.pdf