13-2015 Dátum konania 19. 10. 2015 09:00

13-2015

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 127 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 134 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
277 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.277/2015

Hlasovania:

Názov
0009.pdf