13-2015 Dátum konania 19. 10. 2015 09:00

13-2015

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 288 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 132 Kb Návrh VZN
Iny 186 Kb Iny
Príloha Materiálu 561 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
276 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.276/2015

Hlasovania:

Názov
0008.pdf