13-2015 Dátum konania 19. 10. 2015 09:00

13-2015

Bod č. 13 Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
281 Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.281/2015

Hlasovania:

Názov
0013.pdf