13-2015 Dátum konania 19. 10. 2015 09:00

13-2015

Bod č. 14.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy a pozemkov v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 36 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 321 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 988 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
283 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy a pozemkov v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.283/2015

Hlasovania:

Názov
0015.pdf