14-2015 Dátum konania 7. 12. 2015 10:00

14-2015

Bod č. 8 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 134 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 136 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
294 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.294/2015

Hlasovania:

Názov
0009.pdf