14-2015 Dátum konania 7. 12. 2015 10:00

14-2015

Bod č. 16.d Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 32 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 276 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 251 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1007 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 797 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
305 Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.305/2015

Hlasovania:

Názov
0020.pdf