14-2015 Dátum konania 7. 12. 2015 10:00

14-2015

Bod č. 16.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku a technológie v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 308 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 440 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
307 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku a technológie v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Uznesenie č.307/2015

Hlasovania:

Názov
0022.pdf