15-2016 Dátum konania 22. 2. 2016 10:00

15-2016

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
309 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.309/2016

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf