15-2016 Dátum konania 22. 2. 2016 10:00

15-2016

Bod č. 12.c Nakladanie s nehnuteľnosťami v obci Štítnik

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 44 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 45 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 474 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 897 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 847 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 836 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
323 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Štítnik Uznesenie č.323/2016
324 Nájom stavieb a pozemkov v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.324/2016
325 Prevod vlastníctva stavieb v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.325/2016
326 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Štítnik Uznesenie č.326/2016

Hlasovania:

Názov
0018.pdf
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf