15-2016 Dátum konania 22. 2. 2016 10:00

15-2016

Bod č. 12.d Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta 2015

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 811 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 332 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 653 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
327 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta 2015 Uznesenie č.327/2016

Hlasovania:

Názov
0022.pdf