15-2016 Dátum konania 22. 2. 2016 10:00

15-2016

Bod č. 4.c Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 114 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 114 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
314 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.314/2016

Hlasovania:

Názov
0009.pdf