15-2016 Dátum konania 22. 2. 2016 10:00

15-2016

Bod č. 12.i Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 23 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 706 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
332 Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.332/2016

Hlasovania:

Názov
0027.pdf