16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 16. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
333 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.333/2016

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf