16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 17 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2016 - 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 182 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
348 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2016 - 2020 Uznesenie č.348/2016

Hlasovania:

Názov
0017.pdf