16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 18 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2015 (plnenie za rok 2015)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 205 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
349 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2015 (plnenie za rok 2015) Uznesenie č.349/2016

Hlasovania:

Názov
0018.pdf