16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 146 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 188 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 199 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu č.1 131 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 173 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
343 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.343/2016

Hlasovania:

Názov
0012.pdf