16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 21 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 129 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
352 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.352/2016

Hlasovania:

Názov
0021.pdf